ورود به سایت
نام کاربری (شماره موبایل):
ورود | عضویت
شنبه 17 خرداد 1399 | ساعت 10:53 |
شکل گزارش آنالیز آب

غلطت ناخالصی ها در آب بسیار کم است از این رو برای بیان غلطت یونها از واحد ppm (قسمت در هر میلیون) استفاده می کنند و این بیان به دو صورت ممکن است:

» بر حسب جرم یون

» بر حسب اکی ولان از یون

غلطت ناخالصی ها در آب بسیار کم است از این رو برای بیان غلطت یونها از واحد ppm (قسمت در هر میلیون) استفاده می کنند و این بیان به دو صورت ممکن است:

» بر حسب جرم یون

» بر حسب اکی ولان از یون

چون در فرآیند تصفیه آب با واکنش های شیمیایی سرو کار داریم از این رو ترجیح دارد که غلظت ها بر حسب اکی والان بیان شوند اما بیان غلظت بر حسب اکی والان معمولاً عدد کوچک و اغلب اعشاری است برای آنکه این مشکل حل شود غلظت اکی والان را در عدد 50 ضرب می کنند و به عدد حاصل، غلظت معادل کربنات کلسیمی (as CaCO3) می گویند چون جرم هر اکی والان کربنات کلسیم 50 می باشد. بنابراین بیان غلظت یونها بر حسب معادل کربنات کلسیم محاسن زیر را دارد:

» غلظت ها عدد نسبتاً برزگی می شوند.

» هر چند واحد معادل کربنات کلسیم جرمی است ولی در عین حال متناسب با اکی والان می باشد. از این رو با غلظت های معادل کربنات کلسیم می توان همانند غلظت اکی والان رفتار کرد.

مثلاً همان گونه که یک اکی والان از یک آنیون با یک اکی والان از یک کاتیون ترکیب می شود می توان گفت که اگر غلظت ها بر حسب معادل کربنات کلسیم هر ppm از یک آنیون با یک ppm از یک کاتیون ترکیب می شود.

» غلظت یون های مختلف بر حسب معادل کربنات کلسیم جمع پذیر هستند مثلاً کلسیم و منیزیم هر دو باعث سختی آب می شوند بنابراین برای بیان سختی کل آب می توان غلظت کلسیم و منیزیم را با هم جمع کرد و یا غلظت همه کاتیون ها را با هم جمع کرد که برابر غلظت همه آنیون ها می شود.

» بیان غلظت یون ها بر حسب معادل کربنات کلسیم باعث می شود که آنالیز آب را پس از هر مرحله تصفیه به راحتی پیش بینی کنیم.

» اگر غلظت یونها بر حسب معادل کربنات کلسیم باشد در آن صورت همواره مجموع کاتیون های آب مساوی مجموع آنیون های آب خواهد که به این تساوی اصل خنثایی الکتریکی آب گفته می شود.

در گزارش آنالیز ها معمولاً غلظت آهن، منگنز و سیلیکا را به صورت یونی (معادل کربنات کلسیمی) بیان نمی کنند چون این مواد اغلب کلوییدی هستند.

مثال:

اگر غلظت سولفات کلسیم در یک نمونه آب mg/l 18 باشد غلظت سولفات کلسیم بر حسب معادل کربناتی چقدر است؟

18 mg/l = 18 ppm

18/68 = 0.26

0.26 × 50 = 13

جرم هر اکی والان سولفات کلسیم 68 می باشد ppm معادل کربنات کلسیم

سؤال: ثابت کنید که اگر غلظت معادل کربناتی، یون کلسیم در آبی ppm 100 باشد غلظت یون کلسیم بر حسب خودش برابر ppm 40 می شود.

جدول زیر به شما کمک می کند که به راحتی غلظت یون ها را بر حسب معادل کربناتی و یا بر عکس غلظت معادل کربناتی را به غلظت بر حسب خود یون تبدیل کنید. مثلاً اگر غلظت آلومینیم بر حسب یون آلومینیم باشد برای محاسبه غلظت معادل کربناتی باید غلظت را در 5/56 ضرب کنید و یا اگر غلظت سدیم بر حسب معادل کربناتی باشد باید بر 2/18 تقسیم شود تا غلظت بر حسب یون سدیم بدست آید.

 

جدول زیر فاکتور تبدیل غلظت بر حسب خود یون به غلظت معادل کربناتی

ضریب تبدیل از ppm بر حسب خود یون به ppm معادل کربناتی

 

ضریب تبدیل

وزن اکی والان

وزن یونی

علامت یون

یون

 

 

 

 

Cations

5.56

29.0

27.0

Al3+

Aluminum

2.78

18.0

18.0

NH4+

Ammonium

0.73

68.7

137.4

Ba2+

Barium

2.49

20.0

40.1

Ca2+

Calcium

1.57

31.8

63.6

Cu2+

Copper

50.0

1.0

1.0

H+

Hydrogen

1.80

27.9

55.8

Fe2+

Iron (ferrous)

2.69

18.6

55.8

Fe3+

Iron(ferric)

4.10

12.2

24.3

Mg2+

Magnesium

1.28

39.1

39.1

 K+

Potassium

1.82

27.5

54.9

Mn2+

Manganesium

2.18

23.0

23.0

 Na+

Sodium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anions

0.82

61.0

61.0

 HCO3-

Bicarbonate

0.51

97.1

97.1

HSO4-

Bisulfate

0.61

81.1

81.1

 HSO3-

Bisulfate

1.67

30.0

60.0

 CO32-

Carbonate

1.41

35.5

35.5

 Cl-

Chloride

2.63

19.0

19.0

F-

Fluoride

2.94

17.0

17.0

OH-

Hydroxide

0.81

62.0

62.0

 NO-3

Nitrate

0.51

97.0

97.0

H2PO4-

Phosphate(primary)

1.04

48.0

96.0

HPO4-

Phosphate(secandary)

1.58

31.7

65.0

PO43-

Phosphate (tertiary)

1.04

48.0

96.1

SO42-

Sulfate

3.12

16.0

32.1

S2-

Sulfate

1.25

40.0

80.1

SO32-

Sulfate

 

User Image
مسعود سلامی
22 بازدید
  |     |     |     |  
برای ارسال نظر باید عضویت داشته باشید.
خواص بخار آب و سیستم دیگ
مقاله 11 شیمی و تصفیه
آلودگی رزین
آلودگی رزین به مواد آلی
سیلیس و حذف آن
یک ترکیب مهم محلول و فراوان سیلیس در آب، دی اکسید سیلیس یا سیلیکا SiO2 است.
رزین های تعویض یونی
عملکرد رزین های تعویض یونی
دستگاه سختی گیر
برای سختی زدایی معمولاً از دستگاه های سختی گیر استفاده می شود.
نحوه رفع سختی آب
نحوه رفع سختی آب
شعبه 1 (تهران): اتوبان فتح، نرسیده به میدان فتح، خیابان صفری /
شنبه تا چهارشنبه8 الی 18
شعبه 2 (اراک): شهرک بهشتی فاز یک، خیابان رسالت، کوچه رسالت 3 /
روزهای تعطیل 10 الی 15