ورود به سایت
نام کاربری (شماره موبایل):
ورود | عضویت
جمعه 07 مهر 1402 | ساعت 19:10 |
عیب یابی دستگاه های سختی گیر

عیب یابی دستگاه های سختی گیر رزینی

دستگاه های سختی گیر رزینی، علیرغم ظاهر نسبتاً ساده ای که دارند، در بخش نگهداری و تعمیرات نیازمند توجه به نکات ریز و مهمی هستند که عدم رعایت هریک از آنان باعث بروز مشکل در عملکرد دستگاه خواهد شد.

یکی از مهمترین بخش های نگهداری و تعمیرات دستگاه های سختی گیر رزینی، مرتبط با "عیب یابی" (Trouble Shootng)  این دستگاه ها است.

 

 مشکل

۱

 عدم انجام عملیات احیا در دستگاه سختی گیر

۲

 زمان نامناسب احیا

۳

 تولید آب با سختی بالا توسط دستگاه سختی گیر

۴

 عدم مکش محلول آب و نمک توسط دستگاه سختی گیر

۵

 مصرف بیش از حد نمک توسط دستگاه سختی گیر

۶

 وجود آب اضافی در مخزن محلول آب و نمک

۷

 افت فشار و یا وجود آهن در آب خروجی دستگاه سختی گیر

۸

 خارج شدن رزین از خط تخلیه

۹

 تکرار دائمی سیکل احیا

۱۰

 تخلیه آب بصورت دائم

۱۱

 وجود آب و نمک در آب سختی گیری شده

۱۲

 مکش منقطع و یا نا منظم محلول آب و نمک

۱۳

 خروج آب از خط تخلیه و یا خط آب و نمک در زمان احیا

۱۴

 کاهش ظرفیت سختی گیری دستگاه

۱۵

 افت فشار در خط

 

 

 

علت

۱

الف - عدم اتصال برق به دستگاه
ب - تنظیم نادرست سیکل احیا
ج - خرابی کنترلر
د - خرابی موتور
ه – خرابی ترانس

۲

الف - تنظیم نادرست زمان احیا
ب - قطعی برق به مدت بیش از سه روز

۳

الف – باز بودن و یا نشتی شیر بای پس
ب – عدم وجود نمک در مخزن محلول آب و نمک
ج – مسدود بودن داخل انژکتور
د – عدم ورود آب کافی به مخزن محلول آب و نمک
ه – وجود نشتی در داخل شیر کنترلی
و – نادرست بودن برنامه ریزی سیکل احیا
ز – ناکافی بودن حجم رزین
ح – کیفیت بسیار پایین آب ورودی
ط – انسداد در توربین شیر کنترلی
ی – وجود پدیده Channeling
ک – علت های مربوط به مشکل شماره 14

۴

الف – پایین بودن فشار خط
ب – مسدود بودن مسیر محلول آب و نمک
ج – وجود نشتی در مسیر محلول آب و نمک
د - مسدود بودن داخل انژکتور
ه – نشتی داخل شیر کنترلی
و – مسدود بودن مسیر تخلیه
ز – مکش هوا توسط خط محلول آب و نمک

۵

الف – تنظیم نادرست مقدار نمک مصرفی
ب – وجود آب اضافی در مخزن محلول آب و نمک

۶

الف – مدت زمان زیاد پر کردن مخزن محلول آب و نمک
ب – وجود اجسام خارجی در مسیر خط محلول آب و نمک
ج – وجود اجسام خارجی در شیر خط محلول آب و نمک و یا انسداد در مسیر آن
د – گرفتگی انژکتور
ه – پایین بودن فشار خط

۷

الف – وجود آهن در لوله آب ورودی
ب – وجود آهن در داخل دستگاه سختی گیر
ج – وجود رسوب در ستون رزین
د – وجود آهن بالا در منبع آب خوراک

۸

الف – وجود هوا در مسیر آب
ب – شکستگی در نازل پایینی
ج – سایز نامناسب خط تخلیه

۹

الف – اشکال در کنترلر شیر
ب – برخی از پارامترها، روی عدد صفر تنظیم شده اند.

۱۰

الف – نشت داخلی شیر
ب – قطع برق شیر در زمانی که شیر در حالت بک واش و یا شستشوی سریع (Fast Rinse) است.

۱۱

الف – وجود اجسام خارجی در انژکتور و یا عدم کارکرد انژکتور
ب – عدم بسته شدن شیر خط محلول آب و نمک
ج – کوتاه بودن زمان شستشوی سریع

۱۲

الف –پایین بودن و یا عدم ثبات فشار خط آب
ب -  انسداد و یا وجود مشکل در انژکتور
ج – وجود هوا در مخزن رزین
د – وجود لخته در مخزن رزین در زمان بک واش

۱۳

الف – وجود اجسام خارجی در شیر بنحوی که باعث جلوگیری از بسته شدن کامل آن می شود.
ب – مخلوط شدن آب سختی گیری نشده با آب سختی گیری شده در بدنه شیر
ج – بالا بودن بیش از حد فشار خط به نحوی که باعث جلوگیری از قرار گرفتن شیر در وضعیت مناسب می شود.

۱۴

الف – عدم احیا و یا احیای نامناسب دستگاه
ب – ایجاد رسوب در بستر رزین
ج – عدم تنظیم غلطت مناسب نمک
د – نامناسب بودن تنظیمات دستگاه
ه – کاهش کیفیت (افزایش سختی) آب ورودی
و – گیر کردن توربین فلومتر شیر کنترلی
ز – غلطت پایین محلول آب و نمک و یا مقدار کم آن
ح – توزیع نامناسب آب و یا پدیده Channeling (عدم یکنواختی بستر رزین)
ط – وجود نشتی در شیر کنترلی
ی – مستهلک شدن رزین
ک – کاهش رزین

۱۵

الف – وجود رسوب در خط ورودی
ب – وجود رسوب در بستر رزین
ج – بک واش نامناسب
 

 

راه حل رفع مشکل

۱

الف – حصول اطمینان از اتصال دستگاه به برق (بررسی فیوز، پریز و ...)
ب- reset کردن و تنظیم مجدد سیکل احیا در شیر کنترلی
ج- جایگزین کردن کنترلر
د- جایگزین کردن موتور
ه – جایگزین کردن ترانس

۲

 
بررسی برنامه ریزی انجام شده روی شیر و تنظیم زمان و یا حجم عبوری آب از دستگاه جهت شروع عملیات احیا

۳

الف – بستن و یا تعمیر شیر بای پس
ب – اضافه کردن نمک در مخزن محلول آب و نمک بنحوی که سطح نمک بالاتر از سطح آب قرار گیرد.
ج – تعویض یا تمیز کردن انژکتور
د – بررسی زمان پر شدن مخزن محلول آب و نمک
ه – تعویض بدنه شیر کنترلی
و – برنامه ریزی صحیح سیکل احیا روی شیر کنترلی
ز – اضافه کردن رزین داخل مخزن FRP و حصول اطمینان از عدم خروج رزین از دستگاه
ح – کاهش کدورت آب ورودی به دستگاه
ط – تمیز کردن و یا تعویض توربین شیر کنترلی
ی – بررسی دبی خط در صورت بالا و یا پایین بودن آن
ک – اصلاحات مربوط به بند شماره 14

۴

الف – افزایش فشار خط
ب – تمیز کردن مسیر محلول آب و نمک
ج – جایگزین کردن مسیر محلول آب و نمک
د – تمیز کردن و یا تعویض قطعات لازم
ه – تعویض بدنه شیر کنترلی
و – تمیز کردن مسیر خط تخلیه
ز – افزایش فشار خط

۵

الف – بررسی مقدار مصرف نمک و میزان برنامه ریزی شده
ب – مراجعه به مشکل شماره 6

۶

الف – تنظیم زمان مناسب برای پر کردن مخزن محلول آب و نمک
ب – تمیز کردن خط محلول آب و نمک
ج – تمیز کردن شیر خط محلول آب و نمک و مسیر آن
د – تمیز کردن و یا تعویض انژکتور
ه – افزایش فشار خط جهت افزایش عملکرد انژکتور

۷

الف – تمیز کردن خط لوله آب ورودی
ب – تمیز کردن شیر و شستشوی رزین با مواد شیمیایی مخصوص و افزایش تعداد دفعات احیا
ج – بررسی زمان بک واش، مکش محلول آب و نمک و پر شدن مخزن محلول آب و نمک. افزایش دفعات و زمان احیا و بک واش
د – استفاده از فیلترهای مخصوص حذف آهن قبل از دستگاه سختی گیر

۸

الف – حصول اطمینان از هواگیری از سیستم پمپاژ آب چاه
ب – تعویض نازل پایینی
ج – بررسی سایز خط تخلیه

۹

الف – تعویض کنترلر شیر
ب – بررسی و برنامه ریزی مجدد شیر

۱۰

الف – بررسی، تعمیر و یا تعویض بدنه شیر
ب – تغییر حالت شیر به وضعیت سرویس و یا بستن شیر بای پس و روشن کردن مجدد شیر پس از وصل شدن برق

۱۱

الف – تمیز کردن و یا تعمیر انژکتور
ب – تعمیر و تمیز کردن شیر خط محلول آب و نمک
ج – افزایش زمان شستشوی سریع

۱۲

الف – افزایش فشار خط
ب - تمیز کردن و یا تعمیر انژکتور
ج – بررسی و شناسایی علت
د – تمیز کردن لخته ها از داخل مخزن رزین

۱۳

الف – تمیز کردن بدنه شیر
ب – تعویض هسته (Core) و یا اورینگ آب بندی (Sealing Ring) شیر
ج – کاهش فشار آب و یا استفاده از فشار شکن

۱۴

الف – انجام احیای صحیح مطابق شرایط عملکردی دستگاه
ب – افزایش دبی و زمان بک واش، شستشوی رزین و یا تعویض رزین
ج – تنظیم مجدد زمان مکش محلول آب و نمک
د – تنظیم مجدد شیر کنترلی بر اساس تست سختی آب خروجی
ه – احیای دستگاه بصورت دستی و سپس reset کردن سیکل احیا بر اساس کیفیت جدید اندازه گیری شده آب ورودی
و – باز کردن فلومتر و تمیز کردن آن و یا تعویض فلومتر شیر
ز – پر نگه داشتن مخزن از نمک بصورت دائم، شستشوی آن بصورت سالیانه، هم زدن نمک هر چند روز یکبار برای جلوگیری از سفت شدن لایه نمک بالای سطح آب
ح – بازدید نازلها و بررسی دبی بک واش
ط – بررسی و جایگزین کردن قطعات مهم (از جمله Spacer، Seal و Piston)
ی – بررسی احتمال اکسید شدن رزین توسط کلر موجود در آب ورودی (نشانه: خمیری شدن رزین)
ک – بررسی حجم و ارتفاع بستر رزین در مخزن، بررسی شکستگی احتمالی در نازلها

۱۵

الف – تمیز کردن و یا جایگزین کردن لوله خط ورودی
ب – شستشوی رزین و قرار دادن پیش تصفیه های مناسب جهت جلوگیری از رسوب گذاری در بستر رزین
ج – برنامه ریزی مجدد دبی و زمان بک واش
 

User Image
مسعود سلامی
31 بازدید
  |     |     |     |  
image
برای ارسال نظر باید عضویت داشته باشید.
شعبه 1 (تهران) اتوبان فتح ، نرسیده به میدان فتح ، خیابان صفری. /
شعبه 2 (اراک) شهرک بهشتی فاز یک،خیابان رسالت،کوچه رسالت 3 /